Saturday, September 4, 2010

'Pagbubukas ng Bintana sa Umagang Aliwalas"

Layout by CAyap
Buwan ng Wika '10 Play (written for stage by :Antonio Calipjo Go)

No comments:

Post a Comment